»Exploration News
»Exotic Tribes
»Amazing Places
»Mysteries
»WildLife & Safari
»Extreme Sports
»Society & Lifestyle
»Expeditions
»Explorers

»Norway
»Finland
»Peru
»Liverpool
»Moss
»Party Life
»Beach Life
»Advice & Trends
»Travel Quotes
»Travel Books
»Books & Films
»Music & Dance
»Useful links
»Video Clips

»Consultant Services
»Partner Programme
»Consultant Partners
»Travel Links Partners
»Jobs & Training
»Presentations & Multimedia
»Submission articles
»Win Prize
»Press Room
»Investors

»Contact us

»Norske artikler
»Ordtak reiser
»Norske reiseguider

»Site map


Search:
»

The Global Travel Guide For Genuine Adventurers!

»Explorers Club
»Search
»Photo Gallery
»Advertising
Norske artikler
Reiseskildringer og nyheter på norsk fra verden rundt. Uvanlige ekspedisjoner og forunderlige oppdagelser gjør verden til et spennende sted å leve.

Fra idè til film - Travel Explorations!

2006-06-01
Vi produserer filmer som har som hovedmål å inspirere seeren. For å oppnå det må vi skape en innlevelse i filmene. Vår måte å lage filmer på er de kan være dramatisk oppbygde uten nødvendigvis at underholdning er formålet. Det finnes en rekke produsenter av forskjellige typer film: spillefilm, kortfilm, reklamefilm, animasjonsfilm, dokumentarfilm, TV-programmer, TV-serier, opplysningsfilm og andre typer film. Ifølge Internett leksikonet Wikipedia`s definisjon av film, er det en fremstilling og gjengivelse av bevegelige, fotografiske bilder. Prosessen med å produsere en film er ofte lang. Den involverer mange steg, metoder og teknikker. Alle har sin måte å gjøre dette på. Det har også vi i Travel Explorations.

Bilde. Filming med videokamera gjør det mulig å fange opp det spontane. Det er ofe det som gir de sterkeste uttrykkene på film. © Travel Explorations.

Vår måte å lage film på er å gi lite faktabasert informasjon, og heller gi seerne rom for å bruke fantasien sin. Her får de mulighen til å trekke sine egne konklusjoner. Hensikten med den er å vekke interesse og inspirere seerne. Det gjøres ved å legge inn litt dramatiske sekvenser og musikk.

Hva skal filmen handle om?
Utgangspunktet for å lage en god film er at man har en ide om hva filmen skal handle om og hva som skal formidles. Det finnes flere måter å komme i gang med en film på, blant annet ved å:

  • Planlegge tema eller manus: for eksempel kan man komme opp med en ide om hva man vil formidle og bestemmer seg for å formidle dette gjennom film.
  • Lage manus i etterkant: for eksempel kan man på en reise bestemme seg for å lage en film og i finne ut etter turen hva filmen skal handle om.

Kjernen i dokumentarfilmer
I vår filmverden står autentiske opplevelser i sentrum - uten leppestift og sminke. For det meste lager vi filmer basert på naturlige hendelser, som for eksempel fra reiser som skildrer en uregissert virkelighet. Da blir filmopptakene gjort underveis på ferden uten at vi vet hva som vil skje på forhånd. Slik legger vi vekt på å formidle stemning og sterke følelser gjennom en ektehet.

Bilde. Carts ruts, eller Kjerresporene, som de heter på norsk. Dette er fra filmen Travel Explorations lagde om de mystiske parallelle sporene i Malta`s høyland. © Travel Explorations.

Et manus blir til
Arbeidet starter med at en idèhaver eller manusforfatter presenterer sin idè for en filmprodusent, som gjerne kan være oss i Travel Explorations. Hvis ideen er god blir den videreutviklet til et manus.

Manuset blir så gitt til en regissør og en ansvarlig produsent som engasjerer ulik fagekspertise, som fotograf, lyd- og lystekniker, scenograf og kostyme/-sminkeansvarlig. Det blir satt opp mål, planer og budsjett for arbeidet.

I andre tilfeller finnes det et ferdig filmmateriale, som manuset utvikles på, og da er det vanlig med kun en person som står for den tekniske produksjonen. Ofte blir manus endret og videreutviklet under selve produksjonsarbeidet etter hvert som man ser hvordan filmen blir. Med andre ord: veien blir til underveis. Dette kan også henge sammen med at ambisjonene til oppdragsgiver stiger underveis. Det kan igjen medføre at det må skyves på tidsfrister og at kostnadene øker.

Realisering av manus
Et manus inneholder formulering av hovedbudskap (tittel), undertitler, beskrivelser av rollene og de forskjellige scenene i filmen, med kommentarer, replikker, lydsetting og situasjonsbeskrivelser. Selv om vi som nevnt for det meste lager film basert på naturlige hendelser, er det av og til at vi regisserer noen scener. I den forbindelse er det greit å ha en klar forestilling om hvordan scenene skal se ut.

Etter at manuset er ferdig, lager vi en dreiebok og et storyboard. Slik visualiserer vi manuset. En dreiebok skal gi oversikt over scenene i kronologisk ordnet rekkefølge slik opptakene skal gjøres eller ble gjort.

Bilde. Film om Kina, som er produsert på oppdrag av Star Tour in 2006.  © Travel Explorations.

Storyboardet skal gi oversikt over det som er planlagt vist i filmen. Scenene trenger ikke nødvendigvis å være i den rekkefølgen det ble filmet. Storyboard for oss er en metode for å lage en god fortelling som ligger så nært opp til manuset som mulig.

Hvis man ikke har noen form for dramatikk i filmen`s fortelling, er det lett at seerne mister interesse. Ved å fortelle en god historie gjennom film, vil seerne bli med inn i filmen`s historie. Vår viktigste inspirasjonskilde for å forme en god fortelling i arbeid med film, er boken "På bjørnens rygg" av Espen Holm. Som Holm skriver i sin bok: "Historien er ikke noe mål i seg selv, men en metode for å strukturere kommunikasjonen din. Ikke hele tiden, men når du vil motivere og begeistre. Historiefortelling er selve innpakningen av budskapet og måten du overleverer det på. Et god budskap i en god fortelling er uslåelig."

Med visualisering av manus mener vi tegninger av hvordan man ser for seg at hver scene skal se ut, eller bildeutsnitt av allerede filmede scener (vises på programvare for produksjon av film som for eksempel på programvaren Pinnaple Studio). 

Ferdigstillelse
Etter filmopptakene klipper vi scenene og setter de sammen til en helhet. Deretter legger vi på eventuelle kommentarer, lydeffekter og musikk, og skaper en endelig versjon av filmen. Vi har mulighet til å lage både korte og lange versjoner tilpasset forskjellige formål og medier (som for eksempel på video og Internett).

Regissøren har det kunstneriske ansvaret for en filmproduksjon, fra filmopptak til ferdigstillelse, for ikke å glemme kvalitetssikringen. Denne personen har sett for seg hvordan den aktuelle filmen skal se ut, og må avstemme filmen med manus til slutt: lever filmen opp til spesifikasjonene i manus og forventningene for øvrig?

En god film trenger ikke nødvendigvis bruk av masse effekter og store ressurser. Ofe kan det enkle være det beste. Når man ser en god film mister man ofte tidsbegrepet. Plutselig har det gått 2 - 3 timer uten at man har sett på klokken. Høykvalitetsfilmer som blant annet Ringenes Herre, Den siste Mohikaner, Sorte Kappe, Mission, Stalingrad, Apocalypse, Gladiator, the New World, Das Boat, Zulu, Zulu Dawn, Black Hawk Dawn, Lawrence of Arabia, Scarface, gjør at man glemmer fullstendig tid og sted, og blir fullstendig oppslukt av filmopplevelsen.

Stein Morten Lund, 1. juni 2006

Presentasjon av Travel Explorations:
Selskapet ble etablert i 2000 som en global reiseguide på Internet. Etter hvert ble det utviklet nye produkter og tjenester i selskapet, deriblant tilbud på filmproduksjon. Siden vi som er engasjert i selskapet hadde lang erfaring med filmopptak og filmproduksjon, så vi det som naturlig å tilby dette som en tjeneste også for andre. Vi er spesialisert på å lage filmer som formidler unike reiseopplevelser, men lager også filmer om andre temaer. Kontakt oss på e-post: stein@travelexplorations.com.

Presentation of the company:
Travel Explorations Ltd, established in 2000, is an independent company located in Norway, working with development and production of feature films and documentaries. We are specialised on producing films about travel adventures, but make also films about other features.

Share |


Meeting the Mudmen
in Papua New Guinea

See the video HERE


Global travel guide and agent - news, articles and photos from untouched and exciting destinations around the world!
© 2000-2017 Travel Explorations - All rights reserved.
Powered by CustomPublish