»Exploration News
»Exotic Tribes
»Amazing Places
»Mysteries
»WildLife & Safari
»Extreme Sports
»Society & Lifestyle
»Expeditions
»Explorers

»Norway
»Finland
»Peru
»Liverpool
»Moss
»Party Life
»Beach Life
»Advice & Trends
»Travel Quotes
»Travel Books
»Books & Films
»Music & Dance
»Useful links
»Video Clips

»Consultant Services
»Partner Programme
»Consultant Partners
»Travel Links Partners
»Jobs & Training
»Presentations & Multimedia
»Submission articles
»Win Prize
»Press Room
»Investors

»Contact us

»Norske artikler
»Ordtak reiser
»Norske reiseguider

»Site map


Search:
»

The Global Travel Guide For Genuine Adventurers!

»Explorers Club
»Search
»Photo Gallery
»Advertising
Norske artikler
Reiseskildringer og nyheter på norsk fra verden rundt. Uvanlige ekspedisjoner og forunderlige oppdagelser gjør verden til et spennende sted å leve.

Filmproduksjon for reiselivsbransjen - Tilbud fra Travel Explorations!

2006-05-26
Travel Explorations gjør film til en helhetlig opplevelse. For oss er ikke film bare en visuell opplevelse, men skal den spille på flere sanser hos mottakeren. Ikke noe annet medium utnyttet på riktig måte er i stand til formidle budskap og følelser så sterkt som film. Vi kan kan ta ansvaret for hele prosessen - fra idé til produksjon. I fellesskap skaper vi opplevelsen!

Bilde. Glimt fra film om Kina, produsert av Travel Explorations i 2006 på oppdrag av Star Tour i Norge. Denne filmen ble brukt internt i organisasjonen for Star Tour`s selgere i Norge og Danmark i forbindelse med satsing på markedsføring av nytt reisemål. © Travel Explorations.

Vår tids mest kraftfulle medium er film. Studier viser at man husker 20% av hva man hører, kun 30% av hva man ser, og hele 70% av det man hører og ser samtidig.

Vi i Travel Explorations bistår våre oppdragsgivere med lage filmer som passer inn i foredrag, presentasjoner og i andre sammehenger. I samarbeid med oppdragsgiveren finner vi ut hvordan film kan utnyttes for å kommunisere bedre med potensielle kundegrupper. Med andre ord satsning på film som en målrettet kommunikasjonsform for å oppnå bestemte resultater. Vi hjelper selskaper med idéutvikling og kan ta ansvar for både filming og filmproduksjonen. En god film sier mer enn tusen ord og foiler. En film skal være en opplevelse!

Vi hjelper til med:

 • Idèutvikling
 • Manus og storyboard
 • Prosjektledelse

En av tingene som skiller reisedokumentar fra fiksjonsfilm er selve produksjonsprosessen. I reisedokumentar er produksjonsprosessen mindre forutsigbar, og resultatet avhenger av hva som skjer underveis. Reisedokument er en helt spesiell måte å oppleve og skildre virkeligheten på! Det går ut på fange og fortelle en god fortelling ved hjelp av levende bilder, tekst, musikk, bakgrunnsmateriale og kommentarer.

Bilde. Glimt fra film om Kina, produsert av Travel Explorations i 2006 på oppdrag av Star Tour i Norge. © Travel Explorations.

Vi kan levere det ferdige resultatet til våre oppdragsgiver på DVD plate, CD-plate, og Web Video/streaming. Dette betyr at man kan se en video reportasje når man har tid!

Multimedia på internett
I dag er det fullt mulig å kringkaste både video og lyd direkte på web, omtrent som man ser på en direkte TV-sending. Streaming representerer en verdiøkning selskapers websider. Det innebærer at man kan formidle audio- og videobasert informasjon over Internett eller intranett til en utvalgt målgruppe. Teknologien som benyttes sørger for at brukeren slipper å laste ned filen til sin datamaskin for å se og høre den.

I tillegg til lyd og bilde kan man også vise grafikk og foto i meget god kvalitet. Eventuelt videokassetter og andre dataformater også etter nærmere avtale.

Når vi skal lage en videofilm for en oppdragsgiver legger vi vekt på å sette prosjektet inn i en sammenheng. Disse spørsmålene må først klarlegges:

 • Hvem snakker (avsender)
 • Hva vil avsender si (budskap)
 • Hvem vil avsender si det til (målgruppe)
 • Hvilket språk skal vi bruke (medievalg og virkemidler)

En måte å lage en god filmfortelling på er å sette opp et bildemanus som viser:

 • Hva filmen skal handle om
 • Hvem som skal være med i bildene
 • Hvor man skal filme (hvor opptaket skal foregå)
 • Hvordan bildeutsnitt og bildevinkler skal være

 
Bilde. Filming med videokamera gjør det mulig å fange opp spontane situasjoner, og skaper også de sterkeste uttrykk på film.
© Travel Explorations.

Det finnes flere faser i et filmprosjekt:

 1. Definisjon og analyse av målgruppe
 2. Lage grovskisse for manus: å utvikle og tilpasse ideen til "the real world", finne med"eiere", få "investorer" tent på ideen, skrive prosjektbeskrivelse.
 3. Forberedelsesfasen: å få folk, lokaler, penger og utstyr på plass, kanskje lage et miniprosjekt før det egentlige settes i gang.
 4. Gjennomføringfasen: prosjektet gjennomføres innenfor den planlagte perioden/det fastsatte tidspunkt.
 5. Evalueringsfasen: hva gikk bra, hva kunne gjøres bedre, hva kan videreføres - alle/representanter for alle som har vært "utsatt" for prosjektet bør delta.
 6. Oppfølgingsfasen: sikre at det som ønskes videreført, også blir det.

Se gjerne noen av våre videoklipp på vår webside: Videoklipp produsert av Travel Explorations.

Få mer ut av dine filmideer og prosjekter. Travel Explorations stiller med kompetente personer med kunnskaper og lidenskap for reiser, eventuelt innen andre områder etter behov. Vi setter opplevelsene i sentrum. Kontakt oss gjerne for tips og råd, og vi gir gjerne et uforpliktende tilbud. Vår e-post adresse er: stein@travelexplorations.com.

Stein Morten Lund, 28. mai 2006

Share |


Meeting the Mudmen
in Papua New Guinea

See the video HERE


Global travel guide and agent - news, articles and photos from untouched and exciting destinations around the world!
© 2000-2017 Travel Explorations - All rights reserved.
Powered by CustomPublish