»Exploration News
»Exotic Tribes
»Amazing Places
»Mysteries
»WildLife & Safari
»Extreme Sports
»Society & Lifestyle
»Expeditions
»Explorers

»Norway
»Finland
»Peru
»Liverpool
»Moss
»Party Life
»Beach Life
»Advice & Trends
»Travel Quotes
»Travel Books
»Books & Films
»Music & Dance
»Useful links
»Video Clips

»Consultant Services
»Partner Programme
»Consultant Partners
»Travel Links Partners
»Jobs & Training
»Presentations & Multimedia
»Submission articles
»Win Prize
»Press Room
»Investors

»Contact us

»Norske artikler
»Ordtak reiser
»Norske reiseguider

»Site map


Search:
»

The Global Travel Guide For Genuine Adventurers!

»Explorers Club
»Search
»Photo Gallery
»Advertising
Norske artikler
Reiseskildringer og nyheter på norsk fra verden rundt. Uvanlige ekspedisjoner og forunderlige oppdagelser gjør verden til et spennende sted å leve.

Norske festninger sentralt i forsvaret av Norge!

2010-06-09
Noen av de viktiste begivenhetene i Norge fant sted på festningverkene. Norges 14 nasjonale festningsverk er: Fredriksten, Fredrikstad, Oscarsborg, Akershus, Kongsvinger, Karljohansvern, Fredriksvern, Møvik, Bergenhus, Kristiansten, Austrått, Hegra, Trondenes, Vardøhus, De Værdalske Befestninger og Grensefestninge. Det finnes 22 mindre grensebefestninger som ansees å være av nasjonal betydning. Med dette sendte Norge en klar beskjed til Sverige om at landet var villig til å kjempe for sin selvstendighet.
Bjørnåsen,Bjørnåsen batteri,Bjornosen,Moss,Skansen,festning,fortBilde. Bjørnåsbatteriet, også kalt Torbjørnrød skanse, nær sentrum i Moss.

Landets festninger forteller en 700 år lang forsvarshistorie.

Bjørnåsbatteriet, også kalt Torbjørnrød skanse, i Moss, har fremdeles gode siktelinjer for det området batteriet skulle beskytte.

Fra slutten av 1890-tallet ble det anlagt en rekke fort og skanser langs grensen fra Kongsvinger i nord og til Svinesund i sør. Dette var et ledd i arbeidet for å løsrive Norge fra unionen med Sverige. Hensikten var at befestningene skulle stoppe et eventuelt svensk angrep mot hovedstaden i tilfellet væpnet konflikt ved løsrivelsen.

Bjørnåsen batteriet ble anlagt i 1902, og er egentlig ikke en del av Glommalinjen men en bakenforliggende sperrelinje. Det har en samlet lengede på ca 50 meter fordelt på to plan, med fire standplasser klargjort for 10,5 cm. På hver side av det ca 70 cm høye brystvernet finnes små dekningsrom med ammunisjonsnisjer.

Som organisasjonen Nasjonale Festningsverk skriver på sin webside: grensebefestningene er tillagt mye av grunnen til at det ikke ble krig i 1905, og er et fysisk uttrykk som har stor symbolverdi for viljen til selvstendighet Norge viste.

Stein Morten Lund, 8. juni 2010

Tilleggsinformasjon Les mer om muligheter for spennende reiseopplevelser i Mosseregionen og landet for øvrig på den globale reiseguiden www.TravelExplorations.com

Kontaktperson for grensebefestningene: Dag Strømsæther Smedjegaten 87, 1632 Gamle Fredrikstad Tlf. 90170351 E-post: dag.stromsaether@forsvarsbygg.no
Share |


Meeting the Mudmen
in Papua New Guinea

See the video HERE


Global travel guide and agent - news, articles and photos from untouched and exciting destinations around the world!
© 2000-2017 Travel Explorations - All rights reserved.
Powered by CustomPublish